15. sjednica Županijske skupštine PGŽ

Datum objave: 2.11.2018.
Datum održavanja: 15.11.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-gorankse županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
 3. Prijedlog odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog akcijskog plana suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine
 9. Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko – goranske županije
 10. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustav, podmorski ispust UPOV-a Nerezine, otok Lošinj
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na otoku Iloviku, Grad Mali Lošinj
 13. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018.godini
 15. Prijedlog zaključka o iskazivanju interesa za sudjelovanje u projektu „Obnova stadiona Kantrida“
 16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini

Zapisnik s donesenim aktima

Dopis

ispiši stranicu ispiši stranicu