16. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 16.11.2018.
Datum održavanja: 29.11.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 4. Prijedlog glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 5. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška – Lopar – Baška
 8. Informacija o prijedlogu sportskog projekta „Opatijska inicijativa“
 9. Informacija o projektima:
  a) »ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine«
  b) »ADRI.SMARTFISH – valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale u okviru njegove održivosti«
 10. Prijedlog odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj
 11. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta „Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom – akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ – put ka total quality managment (TQM)“
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu