17. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 30.11.2018.
Datum održavanja: 13.12.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 2. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja Rijeka
 3. Prijedlog plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran i Osnovnoj školi „dr. Andrije Mohorovičića“ Matulji za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Opatiji
 5. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije s Popisom važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko- goranske županije b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 8. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 10. a) Izvješće o nastavku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na temelju prestanka mirovanja mandata
  b) Prijedlog odluke o nastavku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 11. a) Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko- goranske županije
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 12. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
 13. a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za odgoj i obrazovanje
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik s donesenim aktima

Dopis
ispiši stranicu ispiši stranicu