17. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE - NASTAVAK

Datum objave: 14.12.2018.
Datum održavanja: 20.12.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 2. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije s Popisom važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko- goranske županije
  b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
 3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 4. Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 „Veli Lošinj“
 5. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška
 7. Informacija o projektima:
  a)»ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine«
  b) »ADRI.SMARTFISH – valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale u okviru njegove održivosti«
 8. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu