18. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 8.2.2019.
Datum održavanja: 21.2.2019.

Dnevni red

 1. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2013. - 2016. godine)
 2. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 3. Prijedlog etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji
 4. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2019. godinu
 5. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu inanciranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini
 6. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 7. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2019. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školskim ustanovama (pet) za stjecanje prava vlasništva od Grada Rijeke, bez naknade
 9. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole „dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima temeljem investicijskog elaborata
 10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta Bok 2 u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj
 11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar
 13. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Amerikanski vrtovi u Opatiji)
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
 15. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica - TAJAN
 16. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj
Dopis

Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu