19. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 15.3.2019.
Datum održavanja: 28.3.2019.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo
  b) Prijedlog odluke o dodjeli godišnjih nagrada Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za dugoročno zaduženje za izgradnju novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski
 3. Prijedlog odluke o financiranju projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci temeljem investicijskog elaborata
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborata
 5. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko – goranske županije za 2019. godinu
 6. Prijedlog programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 7. a) Prijedlog operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima
  b) Prijedlog sporazuma o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
 9. Utvrđivanje Prijedloga mreže hitne medicine za područje Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o broju ordinacija koje će djelatnosti obavljati u okviru Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
 13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskoga objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj
 15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskoga objekta Stari ribar u Njivicama, Općina Omišalj
 16. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini
 17. Prijedlog dodatka Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići
 18. Prijedlog dopune Plana savjetovanja tijela PGŽ s javnošću u 2019. godini
 19. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na morskom dijelu između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2)
 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, ZERT, Grad Opatija
 21. Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Dopis


Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu