20. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 17.5.2019.
Datum održavanja: 30.5.2019.

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
 3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog odluke o rasporedu rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 7. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 8. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2018. godinu b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Brgudi, Grad Rijeka
 10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 14. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o.na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“ Općina Malinska-Dubašnica
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred Autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 20. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)
 21. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2018. godini
 22. Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
 23. Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Priroda“
 24. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
 25. Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije
 26. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za statutarno-pravna pitanja
  b) Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za statutarno-pravna pitanja
 27. a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za kulturu
  b) Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za kulturu
 28. Prijedlog odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
 29. Prijedlog odluke o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
 30. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
 31. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 32. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi kupnje i uređenja poslovnog prostora u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine F4.5-30/2019 radi kupovine poslovnog prostora u Gradu Rabu
 33. a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
 34. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
 35. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicma, Općina Omišalj
 36. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Stari ribar u Njivicama, Općina Omišalj
 37. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaža ispred autokampa Krk, Grad Krk
 38. Prijedlog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024. godine)
 39. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
 40. a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
  b) Prijedlog odluke o izboru predsjednika Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
 41. Razmatranje šonude prava šrvokupa na nekretnine zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Hotel Bristol u Rijeci)

Dopis

Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu