21. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 5.7.2019.
Datum održavanja: 18.7.2019. / 25.7.2019.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor zdravstvenih ustanova
 2. Prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o produljenju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mrkopalj za prodaju stare zgrade Područne škole Sunger
 6. Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 7. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 8. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji za 2018. godinu
 9. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
 10. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 1, Njivice, Općina Omišalj
 12. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina Omišalj
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 15. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3), Općina Dobrinj, otok Krk
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran d.d. na davanje potkoncesije na plaži Kačjak, Grad Crikvenica
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na plaži Kaštel, Grad Crikvenica
 18. Prijedlog plana o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnost dentalne medicine, Grad Rijeka
 20. a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
 21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportska luka Brgudi, Grad Rijeka
 22. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 23. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
Dopis

Obavijest

Zapisnik s donesenim aktima 

Zapisnik s donesenim aktima, nastavak
ispiši stranicu ispiši stranicu