22. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 30.8.2019.
Datum održavanja: 12.9.2019.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 4. Prijedlog odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini
 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
 7. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (stan u zgradi hotela Bristol u Rijeci)
 8. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (stan u vili Kesselstadt)
 9. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (dva stana u zgradi Kaštela-kompleks bivšeg pavlinskog samostana)
 10. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za uzurpacije Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019. - 2022.
 12. Informacija o radu sustava županijskih lučkih uprava čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnosti dentalne medicine, Grad Kraljevica
Dopis

Zapisnik


ispiši stranicu ispiši stranicu