23. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUŠTINE

Datum objave: 18.10.2019.
Datum održavanja: 30.10.2019.

Dnevni red

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
 5. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
 6. a) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 7. a) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski 
 8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod Crikvun, Pero 1, Njivice, Općina Omišalj
 10. Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina Omišalj
 11. Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 12. Prijedlog dodatka II. Sporazumu o financiranju pripremnih radova i imovinsko-pravne pripreme II. i III. dionice ceste Ž-5025 Rujevica-Marčelji
 13. Izvješće o vrednovanju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine
 14. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 15. Razmatranje ponude korištenja prava prvokupa nekretnine na otoku Sveti Petar
 16. a) Prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine
  b) Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 17. Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnost obiteljske (opće) medicine, Općina Viškovo.
 19. a) Izvješe o prestanku mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
  b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
Dopis

Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu