24. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 8.11.2019.
Datum održavanja: 21.11.2019.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 4. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 8. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
 10. Inicijativa za bolju prometnu povezanost između Primorsko-goranske županije i Republike Slovenije
 11. Razmatranje ponude korištenja prava prvokupa nekretnina na otoku Male Orjule
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu