25. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 29.11.2019.
Datum održavanja: 12.12.2019.

Dnevni red

 1. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko- goranske županije
  b) Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko- goranske županije
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za općine i gradove na području Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje dijela podmorskih kanalizacijskih cjevovoda Osor, Grad Mali Lošinj
 6. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskom dobra za izgradnju i korištenje podmorskog ispusta koncentrata iz desalinizatora Unije, te usisa morske vode prema desalinizatoru Unije, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
 8. Prijedlog odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini
 10. a) Informacija o pokretanju postupka proglašavanja zaštićenog područja Park – šuma Japlenški vrh
  b) Prijedlog izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
 11. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“
 12. Informacija o poslovanju gospodarstva Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 13. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Cres
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
 15. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju nadogradnja objekta Park ll i kuhinja
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 17. Prijedlog odluke o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
 18. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu