26. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 24.01.2020.
Datum održavanja: 6.02.2020.

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjena i dopune Statuta Primorsko-goranske županije
 2. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. a) Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 4. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
 5. a) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
 6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti za 2020. godinu zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 7. a) Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o ustrojstvu postrojbe civilne zaštite na području Primorsko – goranske županije
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica na Odluku o proširenju djelatnosti hiperbarične medicine (baro medicine)
 9. Razmatranje ponude prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (tri stana u zgradi Pomorske škole u Malom Lošinju)
 10. a) Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika predsjednice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o izboru zamjenika predsjednice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije.
 12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 13. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2020. godinu
 14. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
 15. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2020. godini
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti
Dopis
ispiši stranicu ispiši stranicu