27. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 13.03.2020.
Datum održavanja: 26.03.2020.

Izmjena dnevnog reda

Prijedlog pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama

Dnevni red

 1. Prijedlog:
  a) odluka o dodjeli godišnjih nagrada Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  b) odluke o dodjeli nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
 2. Prijedlog programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 3. Prijedlog programa javnih potreba u području tehničke kulture za 2020. godinu
 4. Informacija o Lučkoj upravi Rijeka
 5. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica - TAJNO
 6. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres- TAJNO
 7. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za rekonstrukciju dijela naselja Palit sa crpnom stanicom (CS Škver) i tlačnim cjevovodom za CS-21 Škver, Grad Rab
 8. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali Bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres
 9. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru na dijelu plaže ispred ugostiteljskog objekta Plava terasa u Njivicama, Općina Omišalj
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
 12. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Zdravko Pičuljan“, Grad Rab
 13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“, Grad Rab
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje Luke posebne namjene – brodogradilište „Stanislav Matić“, Grad Rab
 15. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene Statuta Županijske lučke uprave Rab
 16. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2020. godini
 17. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Thalassotherapiji Opatija za financiranje nabavke angiografskog uređaja
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 19. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 20. Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2019. godinu
 21. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije
 22. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci.
ispiši stranicu ispiši stranicu