4. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 14.7.2017.
Datum održavanja: 27.7.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 4. Prijedlog odluke o oglašavanju ništavnom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
 5. Prijedlog odluke o oglašavanju ništavnom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
 6. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje zgade, terasa i lako uklonjivih ugostiteljskih objekata na otoku Sv. Grgur, Općina Lopar
 7. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu, ispred restorana Plaža, Grad Rab
 8. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase restorana Bevanda, Zert, Grad Opatija
 9. Prijedlog odluke o izmijeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Hotelima Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 12. Izvješće o ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru i radu koncesionara za 2016. godinu
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o financiranju postupka izvlaštenja čvora „Trinajstići“
 14. Prijedlog javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 15. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čalve
 16. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017.- 2020. godine
 17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 18. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 19. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2016. godini
 20. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini
 21.  a) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  b) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinski trakt s hidroterapijom
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu