5. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 8.9.2017.
Datum održavanja: 21.9.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 4. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
 5. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za zdravstvo
 6. Prijedlog odluke o izboru članova:
  a) Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
  b) Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  c) Odbora za socijalnu skrb
  d) Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
  e) Odbora za kulturu
  f) Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
  g) Odbora za znanost i tehnologije
  h) Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
  i) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
  j) Odbora za turizam
  k) Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
 7. Razmatranje ponude za korištenje prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima
 8. Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun i II. Dodatka sporazumu o zajedničkom financiranju međužupanijske linije
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji
 11. Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2017. godini
 12. Prijedlog odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izbranih s liste grupe birača
 13. Prijedlog odluke o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Novi Vinodolski "II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica-ribarska luka i gatovi"
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 16. Prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s osnova pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode - mraz
 17. Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
 18. Davanje mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave primorsko-goranske
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu