6. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 4.10.2017.
Datum održavanja: 19.10.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 3. a) Informacija o projektu "Žičara na Učku" i trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.
  b) Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala
 4. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred vile Astra, Općina Lovran
 5. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta "Lječilišni centar Veli Lošinj" s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  b) Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj  za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine
 7. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. Matulji
 8. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
 9. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. 
 11. Prijedlog odluke o prijedlogu izboru člana nadzornog odbora trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o. Rijeka
 12. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Ceste - Rijeka d.o.o." kao predstavnika Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NAPOMENA: Materijal uz točku 1. dostavit će se naknadno.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu