7. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 10.11.2017.
Datum održavanja: 23.11.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018 i 2019. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i  2020. godinu
 5. Informacija o procjeni utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala  za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a
 6. a) Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske  županije"
  b) Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"
 7. a) Prijedlog odluke o osnivanju Ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
  b) Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
 8. a) Informacija o programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  b) Prijedlog odluke o davanju ovlasti Županu Primorsko-goranske  županije za potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
  c) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
 9. a) Informacija o projektu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:
  "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja" - energetska obnova osam školskih zgrada
  b) Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta energetska obnova osam školskih zgrada
 10.  Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred vile Ariston, Grad Opatija
 11. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 13. Razmatranje ponude Marijana Štimca o pravu prvokupa na nekretninama u Nacionalnom parku Risnjak zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog odluke o izboru članova Vijeće seniora Primorsko-goranske županije
 16. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
 17. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za kulturu
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za kulturu
 18. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu