8. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 8.12.2017.
Datum održavanja: 21.12.2017.

Dnevni red

 1. a) Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak 
  b) Prijedlog odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projetka Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak
 2. a) Informacija o projektu ARTVISON+ - unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture
  b) Informacija o projektu HERCULTOUR - HERA kvaliteta, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara
 3. Prijedlog odluke o pristupanju Primorsko-goranske županije savezu Alpe - Jadran
 4. Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi "Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa"
 5. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj 
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
  d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
 7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 9. a) Prijedlog odluke o IV. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta "Lječilišni Centar Veli Lošinj" s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
   b) Prijedlog odluke o IV. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinski trakt s hidroterapijom
 10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 11. Prijedlog plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini
 12. Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 14. Razmatranje prijedloga Dodatka II. Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu