9. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 9.2.2018.
Datum održavanja: 22.2.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije
 2. Inicijativa za ukidanje mostarine na Krčkom mostu, tunelarine kroz tunel Učka te izmjena sustava naplate cestarine na autocesti Goranka (Rijeka–Zagreb) i Primorka (Rupa-Rijeka)
 3. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije u 2018. godini
 4. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2018. godini
 5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2018. godinu
 6. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini
 7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava: 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija
 9. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za i izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija
 10. a) Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk
  b) Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebnu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk
 11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
 12. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
 13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
 15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 16. Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2017. godinu
 17. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 18. Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 19. Prijedlog odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 20. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 21. Prijedlog programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 22. Prijedlog programa javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 23. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
 24. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona I., Grad Opatija
 25. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija
 26. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
  b) Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
 27. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
 28. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 29. a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
  b) Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja

NAPOMENA: Prilog uz točku 2. nalazi se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu