Radionica na temu javno-privatnog partnerstva organizirana za službenike javne uprave iz državnih tijela

Od 30. listopada do 1. studenog 2012. godine u ReSPA u Danolovgradu, Crna Gora održana je radionica na temu javno-privatnog partnerstva (JPP) organizirana za službenike javne uprave iz državnih tijela, tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave zemalja zapadnog Balkana.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Republike Htvatske:  Ljerka Golubović Bregant i Domagoj Dodik iz Agencija za javno-privatno partnerstvo i Jasna Kancir iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

U radionici je sudjelovalo 25 službenika javne uprave iz Republike Albanije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Kosova, Republike Makedonije, Republike Srbije i Crne Gore. Iz Republike Hrvatske u radionici su sudjelovali Robert Urek, voditelj Pododsjeka za javnu nabavu Primorsko-goranske županije, Hrvoje Pejić savjetnik u Uredu Gradonačelnika Grada Makarske i Nada Gunjača, voditeljica Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke.

ReSPA je međunarodna institucija osnovana kao zajednička inicijativa Europske unije i zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) sa ciljem poticanja i jačanja regionalne suradnje u javnoj upravi, upravljanja ljudskim resursima i reforme državne službe među svojim članicama i Kosovu. ReSPA aktivnosti mogu biti otvorene za polaznike iz drugih zemalja i institucija.

Najviše tijelo za donošenje odluka ReSPA-e je Upravni odbor koji se sastoji od predstavnika svakog člana ReSPA, koji dolaze iz ministarstava ili tijela nadležnih za javnu upravu, razvoj ljudskih resursa i europske integracije. Za Republiku Hrvatsku član Upravnog odbora na ministarskoj razini je ministar uprave Arsen Bauk, a na razini viših službenika je Bakula Andreja.

Europska komisija može uputiti predstavnika da prisustvuje sastancima Upravnog odbora, a predstavnici iz drugih država i organizacija osim država članica, kao i pojedinih stručnjaka mogu biti pozvani da prisustvuju sastancima Upravnog odbora.

Neki od glavnih ciljeva ReSPA su:
  • poboljšanje regionalne suradnje u području javne uprave
  • podrška razvoju ljudskih resursa u skladu s Europskim upravnim prostorom
  • promicanje regionalne profesionalne mreže u regiji i sire
  • doprinos jačanju administrativnih kapaciteta ReSPA članica u procesu europskih integracija.

JPP se razlikuje od konvencionalne javne nabave u nekoliko aspekata i smatra se složenijim postupkom, ali u isto vrijeme nosi značajne javne prednosti. Potreba za dobro strukturiranim JPP postaje veća u mnogim zemljama koje su suočene sa kontinuiranim rastom potražnje za javnim uslugama, a istovremeno su ograničene u financiranju tradicionalnim (proračunskim) modelom zbog proračunskih ograničenja.

Sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu ("Narodne novine", broj 78/2012) JPP je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera. Prilikom provedbe projekta JPP-a, privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz financiranje i proces gradnje, te najmanje jedan od sljedeća dva rizika: rizik raspoloživosti javne građevine i rizik potražnje.

web stranica: http://www.respaweb.eu/

ispiši stranicu ispiši stranicu