Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Primorsko-goranska županija, Ured Županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka  ili  Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, 51000 Rijeka (pisarnica).

Usmeni zahtjev prima se u uredu Službenika za informiranje (Adamićeva 10/VI.-604) svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Službenica za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji je Martina Požarić:
T: 351-665
F: 351-637
E: informiranje@pgz.hr

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)
Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije (SN 26/14)
Odluka o određivanju službenika za informiranje (SN 16/16)
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

OBRASCI

IZVJEŠĆA

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

  Izvješće (.pdf)
  Izvješće (.csv)

 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

  Izvješće (.pdf)
  Izvješće (.csv)

 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

  Izvješće (.pdf)
  Izvješće (.csv)

ispiši stranicu ispiši stranicu