Arhiva natječaja za 2014. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

Objava: 23. prosinca 2014. godine

Javni poziv
Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava
Obrazac
Skupna izjava

Javni natječaj za prodaju ili zamjenu nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije

Objava: 23. studenog 2014. godine u Novom listu

Javni poziv
Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka

Objava: 16. studenog 2014. godine u Novom listu

Javni poziv

Objava: 05. siječnja 2015. godine u Novom listu

Odluka o poništenju
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 11. studenog 2014. godine

Javni poziv
Nagrada "Volonteri godine"

Objava: 17. listopada 2014. godine

Nominacijski obrazac
Detaljna uputstva za volontere
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 13. listopada 2014. godine

Javni poziv
Javni poziv poduzetnicima početnicima i osobama u fazi realizacije poduzetničkog pothvata za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta "Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području
Primorsko – goranske županije"

Objava: 6. listopada 2014. godine

Javni poziv
Prijavnica
Natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture u 2015. godini

Objava: 29. rujna 2014. godine

Natječaj
Obrazac izvješća
Obrazac prijave
Rezultati natječaja
Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2014.

Objava: 8. rujna 2014. godine

Natječaj
Obrazac zahtjeva
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač

Objava: 29. kolovoza 2014. godine

Javni poziv
Javni poziv poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014"
Obavijest
Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014." i točke 17. Javnog poziva Povjerenstvo je na 2. sjednici održanoj 10.10.2014. nakon razmatranja realizacije programa donijelo odluku da se zahtjevi na program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014." od 10.10.2014. nadalje više ne zaprimaju jer je kreditni potencijal u potpunosti iskorišten.
Javni poziv za prijavu projekata/aktivnosti radi dodjele kapitalne donacije sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti "Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupina" u 2014. godini s ciljem unapređenja i razvoja lovstva

Objava: 20. srpnja 2014. godine

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac izvješća
Rezultati prijave
Odluka o odabiru projekata
Natječaj za odabir programa/projekata iz područja zaštite osoba s invaliditetom koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava: 7. srpnja 2014. godine

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih dodjeli potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Objava: 30. lipnja 2014. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

Objava: 30. lipnja 2014. godine

Javni poziv
Natječaj za odabir projekata iz područja samoorganiziranja, informiranja i uključivanja mladih koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava: 23. lipnja 2014. godine

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Natječaj za snimanje dokumentarnih filmova u sklopu projekta arTVision

Objava: 2. lipnja 2014. godine

Informacije
Poziv
Javni natječaj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava: 25. svibnja 2014. godine u Novom listu

Natječaj
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata "Centra za dobrobit životinja" u općini Klana

Objava: 15. svibnja 2014. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 15. svibnja 2014. godine

Javni poziv
Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana"

Objava: 13. svibnja 2014. godine

Natječaj
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 25. travnja 2014. godine

Natječaj
Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2014. godinu

Objava: 1. travnja 2014. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2014. godinu

Objava: 14. ožujka 2014. godine

Poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu razvojnih programa/projekata za sufinanciranje iz Programa ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava: 17. veljače 2014. godine

Poziv
Upute
Obrazac
Rezultati
 
Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2013. godinu

Objava: 12. siječnja 2014. godine
Rok za prijavu: 31. siječnja 2014. godine

 

Javni poziv

 

Javni poziv poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014"

Objava: 18. kolovoza 2014. godine

Javni poziv
Popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev Povjerenstvu za provedbu programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014"
Obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit (privitak br. 1)
Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana"

Objava: 23. travnja 2014. godine

Natječaj
Javni poziv za prijavu projekta/aktivnosti radi dodjele kapitalne donacije sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti potpora razvoju selektivnih oblika turizma u 2014. godini

Objava: 14. ožujka 2014. godine

Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Obrazac prijave (PDF / DOC)
Obrazac izvješća (PDF / DOC)
Javni poziv za prijavu projekta/aktivnosti radi dodjele tekuće donacije sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti potpora razvoju selektivnih oblika turizma u 2014. godini

Objava: 14. ožujka 2014. godine

Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Obrazac prijave (PDF / DOC)
Obrazac izvješća (PDF / DOC)
Javni poziv za prijavu projekta radi dodjele kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma u 2014. godini

Objava: 14. ožujka 2014. godine

Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Obrazac prijave (PDF / DOC)
Obrazac izvješća (PDF / DOC)
Javni poziv za prijavu projekta radi dodjele tekuće donacije sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma u 2014. godini

Objava: 14. ožujka 2014. godine

Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Obrazac prijave (PDF / DOC)
Obrazac izvješća (PDF / DOC)
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za programe razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2014.

Objava Informacije: 9. ožujka 2014. godine

Poziv
Obrazac
Uputa
Javni poziv Bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u program kreditiranja poduzetnika „PODUZETNIK U PGŽ“ u 2014. godini

Objava: 23. siječnja 2014. godine

 

Javni poziv
Uvjeti bankama

 

ispiši stranicu ispiši stranicu