Arhiva natječaja za 2018. godinu

Poziv za sudjelovanje na Međunarodnom sajmu drvne industrije u Klagenfurtu

Objava: 8. kolovoza 2018. godine

Tekst oglasa
Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini

Objava: 20. prosinca 2017. godine

Javni poziv
Obrazac prijave
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Upute
Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2018. godini

Objava: 20. prosinca 2017. godine

Javni poziv
Obrazac prijave za udruge i saveze
Obrazac prijave za ostale
Izjava obveze
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute
Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini

Objava: 20. prosinca 2017. godine

Javni poziv
Obrazac prijave za udruge i saveze
Obrazac prijave za ostale
Izjava obveze
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute
Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2018.
Datum objave: 24. travnja 2018.
Javni poziv
Zahtjev
Izjava o potporama
Obrazac izjave o potporama
Izjava - dvostruko financiranje
Izjava o nekažnjavanju
Dodatne upute
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

Objava: 11. srpnja 2018. godine

Javni poziv
Pravilnik
Zahtjev
Skupna izjava
Obrazac izjave
Obavijest o raspisivanju ponovljenog Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. Godini

Objava: 24. rujna 2018. godine

Javni poziv
Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva
Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ
Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja
Javni poziv poduzetničkim potpornim institucijama za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti iz PPMRR PGŽ 2017.-2020. –Mjera 3.1.1. za razvoj malog gospodarstva u 2018.

Objava: 21. rujna 2018. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2018
Datum objave: 7. svibnja 2018.
Natječaj i obrazac
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini
Datum objave: 18. lipnja 2018.
Javni poziv
Upute za prijavitelje mjere 1.3.1.
Upute za prijavitelje mjere 1.2.1.
Upute za prijavitelje mjere 3.1.2.
Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
Datum objave: 15. veljače 2018.
Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije i lovstva iz Proračuna PGŽ u 2018. godini
Datum objave: 26. siječnja 2018.
Natječaj
Upute za prijavitelje iz područja lovstva
Upute za prijavitelje iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja
Upute za prijavitelje iz područja šumarstva i drvne industrije
Obrasci
Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
Datum objave: 21. siječnja 2018.
Javni poziv
Upute za prijavitelje
Javni poziv kojim Zaklada FIPRO namjerava dodijeliti do 520 tisuća kuna inovativnim poduzećima u suradnji s Primorsko-goranskom županijom
Javni poziv
Pravilnik
Zahtjev
Skupna izjava
Obrazac izjave o potporama
Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje prijava za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018.
Datum objave: 12. veljače 2018.
Javni poziv
Upute za prijavitelje
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
Datum objave: 1. veljače 2018.
Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
Datum objave: 1. veljače 2018.
Javni poziv
Obrazac
ispiši stranicu ispiši stranicu