Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji

Vijeće albanske nacionalne manjine

Pavlinski trg 5
51000 Rijeka
Gani Xharrahi
T +385 99 805 8610
E gani-xharrahi@hotmail.com

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Vodovodna 15a
51000 Rijeka
Senad Hajdarević
T +385 91 887 8997
E senad.hajdarevic61@gmail.com

Vijeće crnogorske nacionalne manjine

Križanićeva 2
51000 Rijeka
Petar Kumburović
T +385 91 134 1161
nzcgri@hi.t-com.hr

Vijeće makedonske nacionalne manjine

Matačićeva 5
51000 Rijeka
Ivona Dunoski Mitev
T +385 95 815 2249
E ivona.dunoski@gmail.com

Vijeće romske nacionalne manjine

Plase 64/B
51000 Rijeka
Sadik Krasnić
T +385 91 896 2395
E vrnmpgz9@gmail.com

Vijeće slovenske nacionalne manjine

Podpinjol 43
51000 Rijeka
Vasja Simonič
T +385 91 581 2095
E vsimonic1@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine

Ciottina 19
51000 Rijeka
Zoran Stanković
T +385 91 755 1270
zstankov@net.hr

Vijeće talijanske nacionalne manjine

Uljarska 1
51000 Rijeka
Ingrid Sever
T +385 91 251 1384
ingrid.sever@skole.hr

Predstavnica češke nacionalne manjine

Ćićarijska 20
51000 Rijeka
Vladimira Marinković
T +385 91 250 0808
vladimira_marinkovic@me.com

Predstavnica mađarske nacionalne manjine

Križanićeva 7
51000 Rijeka
Eva Viola
T +385 98 942 3540
E eva.viola2@gmail.com

Predstavnica slovačke nacionalne manjine

Korzo 35
51000 Rijeka
Miroslava Gržinić
T +385 91 721 5604
E matica.slovacka@ri.t-com.hr

Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine

Vodovodna 27/1
51000 Rijeka
Viktor Kaminskyy
T +385 91 579 5344
E dnjipro.rijeka@gmail.com
ispiši stranicu ispiši stranicu