Najave

Znanstveno-stručni skup "420 godina Manastira Gomirje – Srbi u Gorskom kotaru u povijesnoj i suvremenoj perspektivi"

U subotu, 6. srpnja 2019. godine, u Manastiru Gomirje u 10.15 sati započet će znanstveno-stručni skup „420 godina Manastira Gomirje – Srbi u Gorskom kotaru u povijesnoj i suvremenoj perspektivi“, koji organizira Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“.

Na skupu će se razgovarati o povijesnim, vjerskim, ekonomskim, političkim i kulturnim aspektima života Srba u Hrvatskoj te posebno u Gorskom kotaru.

Neke od tema su povlastice pravoslavnoj crkvi i stanovništvu u 17. i 18. stoljeću i pravoslavna općina u Rijeci, Gorski kotar u Drugom svjetskom ratu, iz svakodnevnog života stanovnika Gorskog kotara i ogulinsko-plaščanske zavale između dva svjetska rata i drugo.
U ime Primorsko-goranske županije, skupu će prisustvovati zamjenik župana Petar Mamula.

ispiši stranicu ispiši stranicu