Najave

Savjetovanje s javnošću u vezi s izradom Operativnog plana razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima 2019.-2020.

Pozivaju se građani i pravne osobe da se uključe u savjetovanje s javnošću u vezi s izradom   OPERATIVNOG PLANA RAZVOJA CIKLOTURIZMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE SA STANDARDIMA 2019. – 2020.

Donošenjem Operativnog plana želi se postići prepoznatljivost Primorsko-goranske županije kao cikloturističke destinacije i pridonijeti brendiranju Kvarnera kao poželjne destinacije aktivnog odmora.

Operativnim planom je potrebno utvrditi stanje cikloturizma i sve dionike koji su u njega uključeni, napraviti analizu i utvrditi daljnje prioritete razvoja i operativne planove provedbe razrađene na programe i aktivnosti čijom realizacijom ćemo postići daljnji razvoj cikloturizma na našem području (Plan implementacije i uspostava modela kontrole razvoja cikloturizma).

Savjetovanje se provodi u vremenu od  5. 02. 2019. do 15.02.2019. putem Obrasca sudjelovanja u savjetovanju s javnošću, sve dostupno na web stranici.

O primjedbama i mišljenjima javnost će biti izvještena po završetku savjetovanja.

ispiši stranicu ispiši stranicu