O službeničkom sudu

Službenički sud u Primorsko-goranskoj županiji ustrojen je Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine“ broj 47/08), radi odlučivanja u postupcima protiv službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, a koji se odnose na:

  • teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju,
  • lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju,
  • žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Nadležnost Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji odnosi se na slijedeće jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije:

Gradovi: Bakar, Cres Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab i Vrbovsko

Općine: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik.

Iz nadležnosti je izuzet Grad Rijeka koji je samostalno ustrojio Službenički sud nadležan za službenike upravnih tijela Grada.

Sjedište Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji je u Rijeci, Adamićeva 10.

ispiši stranicu ispiši stranicu