Propisi

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/08)
 • Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/09)
 • Odluka o razrješenju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 35/11)
 • Odluka o imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 35/11)
 • Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/13)
 • Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/14)
 • Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/16)
 • Poslovnik o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/16)
ispiši stranicu ispiši stranicu