Korisne informacije / udruge na području PGŽ

HITNE SLUŽBE
92 - Policija
94 - Hitna pomoć

SOS TELEFON CARITAS
0800 200 137 - radnim danom 7-22 h
mob.: 098 852 633 - blagdanom i noću

SOS TELEFON GRAD RIJEKA
Udruga za pomoć žrtvama nasilja
tel.: 051 211 888 - svaki dan 18-21 h

SOS TELEFON SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
0800 333 883, mob.: 099 502 7553 - 0-24 h

CENTAR ZA PRAVNO SAVJETOVANJE ŽENA ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA
tel.: 051 315 020 - ponedjeljak 10-12 h i četvrtak 17-19 h

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
tel.: 112

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
Laginjina 11a
51000 Rijeka
tel.: 051 226 586

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
Podružnica obiteljski centar Rijeka
web: www.oc-pgz.hr
e-mail: oc-pgz@oc-pgz.hr
Franje Čandeka 23b
51000 Rijeka
tel.: 051 338 526
fax.: 051 311 107

OBITELJSKI CENTAR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Krešimirova 12
51 000 Rijeka
tel.: 051 338 526

CARITASOV DOM ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "SVETA ANA" U RIJECI
web: www.sv-ana.org
e-mail: suzana.samardzic@ri.t-com.hr

CARITASOVO MOBILNO SAVJETOVALIŠTE ZA ŽENE U POTREBI
Pomerio 3a
51 000 Rijeka
tel./fax: 051 21 11 46

U. Z. O. R.
Blaža Polića 2/II
51 000 Rijeka
tel.: 051 321 130

RIJEČKA NADBISKUPIJA - URED ZA OBITELJ
Ivana Pavla II 1
51 000 Rijeka
tel.: 051 330 467

CENTAR ZA PRAVNO SAVJETOVANJE ŽENA ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA
Put Vele Crikve 1
51 000 Rijeka
tel.: 051 315 020

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ OPĆINE MATULJI
Trg M. Tita 11
tel.: 051 274 114
ispiši stranicu ispiši stranicu