Lokalna povjerenstva / odbori za ravnopravnost spolova

Na području Primorsko-goranske županije osnovano je 8 gradskih povjerenstava/odbora za ravnopravnost spolova.

Kontakti predsjednika:  

CRES
Lara Bressan Antonina
lara.bressan@ri.t-com.hr

DELNICE
Mihaela Majnarić Štimac
mmstimac@gmail.com
091 514 1851

KASTAV
Leon Kunišek
leon.kunisek@inet.hr

KRALJEVICA
Antonela Kranjec

MALI LOŠINJ
Marijana Dragoslavić
marijanadragoslavic@gmail.com

OPATIJA
Dražen Turina Šajeta
istradamus@gmail.com

RIJEKA
Sandra Krpan
sandra.krpan05@gmail.com
maja.homolka@rijeka.hr

KRK
Ivana Purić
ivana20dujmovic@gmail.com

Na području Primorsko-goranske županije osnovana su 4 općinska povjerenstva/odbora za ravnopravnost spolova

Kontakti predsjednika:  

BAŠKA
Majda Šale
majda.sale@krk.hr

BROD MORAVICE
Bosiljka Klobučar
051 817 166
Matika 27, 51312 Brod Moravice

RAVNA GORA
Sandra Čota
san_mal79@yahoo.com

SKRAD
Natali Ribić
nribic@hi.t-com.hr

ispiši stranicu ispiši stranicu