Predsjednik i potpredsjednici

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

ERIK FABIJANIĆ (SDP)
Sjedište: Adamićeva 10/IV.
T ++385 51 351 608
F ++385 51 351 637
E skupstina@pgz.hr
Erik Fabijanić


ŽIVOTOPIS

Osobni podaci:
Rođen 1961. u Rijeci.
Oženjen
Stanuje u Rijeci

Obrazovanje:
 . Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Inženjer za pomorski promet brodostrojarskog smjera
Potpuno znanje talijanskog jezika, engleski (London TUC Welfare english)
Free Trade Union Institute (AFL/CIO): Kolektivno pregovaranje
International Institute for Journalism (IIJ): The Role of Journalists' Organisations (Certificate)
Fakultet za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu - Učitelj skijanja
Dužnosti u stručnim organizacijama:
1994.-2002. Sindikat novinara Hrvatske: član Izvršnog odbora
1999.-2002. Hrvatsko novinarsko društvo: član izvršnog odbora
Zaposlenje:
2002.-danas INCA-CGIL – Koordinator za Hrvatsku
Političke dužnosti:
1990.-1992. SO Rijeka – MZ Brašćine-Pulac: potpredsjednik MZ i predsjednik Kriznog štaba
1997.-2001. Grad Rijeka: član Gradskog vijeća od 1997. do 2005, član Pododbora za gospodarstvo pri Odboru za Razvoj te potpredsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
Od 1993. Primorsko-goranska županija: član Odbora za pitanja etničkih skupina i nacionalnih manjina od 1993. do raspuštanja Skupštine
2005.-2013. Predsjednik kluba članova Županijske skupštine i predsjednik Odbora za izbor i imenovanja te dodjelu povelja i priznanja
1995.-2009. Osnovna škola "Belvedere": član Školskog odbora
2009.- danas Osnovna škola "Dolac“: član Školskog odbora
2000.-2001. Psihijatrijska bolnica "Lopača": član Upravnog vijeća
1997.-2001. KD "Kozala" d.o.o.: potpredsjednik Skupštine komunalnog društva
KD "Energo" d.o.o.: predsjednik Skupštine komunalnog društva od  2001. do dokapitalizacije
1996.-2000. Novinsko-izdavačka ustanova "EDIT": član Upravnog vijeća (predstavnik radnika)
Od 2001. Srednja talijanska škola Rijeka: član Školskog odbora
Stranačke dužnosti:
1991.-1994. Socijaldemokratska partija Hrvatske - Općinska organizacija Rijeka: Politički tajnik
1997.-2001., od 2010.- danas Socijaldemokratska partija Hrvatske – Gradska organizacija Rijeka:
Član Gradskog odbora
2001.-2005. Član Predsjedništva
Socijaldemokratska partija Hrvatske – Županijska organizacija PGŽ:
1994.-2001. Član Županijskog odbora
2005.- danas Potpredsjednik
Socijaldemokratska partija Hrvatske – Županijska organizacija PGŽ:
2008.- danas Član Glavnog odbora
Odličja i priznanja: Spomenica Domovinskog rata, Medalja "Oluja",

 POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

ROBERT MARŠANIĆ (PGS)


ŽIVOTOPIS

Osobni podaci:
Rođen 1969. u Rijeci.
Oženjen
Stanuje u Podhumu, Općina Jelenje

Obrazovanje:
1998. Hotelijerski fakultet Opatija Sveučilišta u Rijeci - diplomirani ekonomist
2002. Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija Sveučilišta u Rijeci - magistar ekonomskih znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane menadžment i upravljanje
2007. Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija Sveučilišta u Rijeci - doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana ekonomika poduzetništva
2008. Veleučilište u Rijeci, inženjer cestovnog prometa
Znanstveno-stručni rad:
2013. Znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija
2015. Nastavno (naslovno) zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje ekonomija
2003. - danas Autor ili koautor više od 100 znanstvenih i stručnih članaka iz područja prometne problematike objavljenih na brojnim znanstveno-stručnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, simpozijima, skupovima, savjetovanjima i kongresima
2008.
2012.
Autor dvije znanstvene knjige naslova: "Parkiranje u turističkim destinacijama" te "Kultura parkiranja - Organizacija, Tehnologija, Ekonomika, Ekologija, Pravo "
2014.-danas Suradnik i/ili istraživač na znanstvenim projektima u okviru Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta Rijeka
2009.-danas Gostujući predavač na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Pomorskom fakultetu u Rijeci, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Građevinskom fakultetu u Rijeci, Sveučilištu Sjever Koprivnica te Veleučilištima u Rijeci, Gospiću te Šibeniku
2017.-danas Predavač na Sveučilištu Sjever Koprivnica
2004.-danas Sudjelovao je kao projektant, konzultant ili suradnik na izradi brojnih projekata, studija, elaborata i idejnih rješenja iz područja prometne problematike
Članstvo u stručnim organizacijama:
2003.-danas Član Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP)
2003.-danas Član Hrvatskog društva za ceste (VIA VITA)
2005.-danas Član Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku (KoREMA)
2014.-danas Pridruženi član Hrvatske parking udruge
2015.-danas Voditelj stručnog tima Hrvatske parking udruge zadužen za izradu Zakona o parkiranju
Zaposlenje:
1990.-1998. KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka - kontrolor i naplatničar na parkiralištu
1998.-2004. RIJEKA PROMET d.o.o. - referent za ekonomske poslove (pripravnik) i referent plana i analize
2004.-danas RIJEKA PROMET d.d. - Voditelj prometnog planiranja i projektiranja
2007.-2011. RIJEKA PROMET d.d. - Glasnogovornik tvrtke
Političke dužnosti:
2005.-danas Vijećnik Općinskog vijeća Općine Jelenja
2005.-danas Predsjednik Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje okoliša u Općini Jelenje
2013.-danas Vijećnik u Skupštini Primorsko-goranske županije
Stranačke dužnosti:
2014.-2017. Zamjenik predsjednika PGS-a - Ogranak Jelenje
 2017.-danas Predsjednik PGS-a - Ogranak Jelenje 

POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA DUJMOVIĆ-PAVAN (HDZ)


ŽIVOTOPIS

Osobni podaci:
Rođena 1954 u Vrbniku
Udana
Stanuje u Vrbniku

Obrazovanje:
1978. Ekonomski fakultet u Rijeci – diplomirani ekonomist
Zaposlenje:
1978.-1982. BI „ 3.maj“ Rijeka - referent prodaje
1982.-1985. PZ Vrbnik – rukovoditelj računovodstva i financija
1985.-1991. RO „Zlatni otok“ Krk – rukovoditelj financijske službe
1991-1994. Porezna uprava Krk – direktor
1994-1997. HTP „Zlatni otok“ Krk – rukovoditelj financija
1997-2000. Općina Vrbnik – načelnica
2001-2009. Privatna tvrtka za financije, računovodstvo i porezno savjetovanje,konzultant za malo gospodarstvo pri HGK
2009-2017. Općina Vrbnik - načelnica
Članstvo u organizacijama:
1992.-1994. Hoteli Baška – član Upravnog odbora
1992.-1995. HTP „Zlatni otok“ Krk – predsjednica Upravnog odbora
2004.-2008. Centar za socijalnu skrb Krk – član upravnog vijeća
2009.-2017. KD Ponikve – član skupštine
2009-2017. TZ Općine Vrbnik – predsjednica skupštine
2009.-2017. TZ otoka Krka – član skupštine
Političke dužnosti:
1997.-danas OO HDZ Vrbnik – predsjednica
2000.-2009.;2017. Vijećnica Općinskog vijeća Općine Vrbnik

ispiši stranicu ispiši stranicu