Članovi

Temeljem rezultata izbora za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije, održanih 21. svibnja 2017. godine, u novi (osmi) saziv Skupštine izabrani su:

S kandidacijske liste:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

nositelja liste Zlatka Komadine izabrani su: 

 1. ZLATKO KOMADINA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Marko Mataja Mafrici
 2. FRANJO BUTORAC
 3. ĐANINO SUČIĆ
 4. SRĐAN SRDOČ
 5. DAVOR ZUBOVIĆ
 6. IVO ZRILIĆ
 7. MARINA MEDARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje je Gordana Saršon
 8. ERIK FABIJANIĆ
 9. LOREN KOLENC
 10. ŽELJKO LAMBAŠA
 11. JAGODA UGRIN
 12. LORIS LAK
 13. ROBERT MARŠANIĆ
 14. NENAD MARINAC
 15. SANJA TAMARUT
 16. IVICA MANESTAR
 17. DUŠAN KOTUR
 18. ĐURĐICA TANCABEL
 19. KRISTIJAN DRAŽUL 
 20. GABRIJELA GORJANAC KAPŠA
 21. TATJANA SMERALDO
 22. VIKTOR IVANIŠ
 23. ANDREA VUKELIĆ

S kandidacijske liste:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS 
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS

nositeljice liste Majde Burić izabrani su: 

 1. MAJDA BURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje je Dragutin Crnković
 2. GARI CAPPELLI – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Marijan Bačić
 3. TOMISLAV KLARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Vice Sep
 4. JOSIP BORIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Damir Dumančić
 5. RUDOLF LJUBIČIĆ
 6. NIKOLA GRGURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenju ga Petar Valovičić
 7. LOVORKO GRŽAC
 8. DINKO BEAKOVIĆ
 9. IVA ŠUŠIĆ
 10. TONČI HRABRIĆ
 11. ČEDOMIR DUNDOVIĆ
 12. DARIO KONTA
 13. MARIJA DUJMOVIĆ-PAVAN

S kandidacijske liste:

AKCIJA MLADIH – AM
ŽIVI ZID
SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA ALTERNATIVA

nositelja liste Maria Alempijevića izabrani su: 

 1. MARIO ALEMPIJEVIĆ
 2. BOJAN KURELIĆ
 3. JADRANKA HORVAT
 4. EDMOND TIĆ
 5. VJEKOSLAV RUBEŠA

S kandidacijske liste:

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

nositeljice liste Ines Strenja-Linić izabrani su:

 1. INES STRENJA-LINIĆ
 2. PETRA MANDIĆ
 3. NEREA PULIĆ

S kandidacijske liste:

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

nositelja liste Hrvoja Burića izabrani su:

 1. HRVOJE BURIĆ
 2. IVICA KNEŽEVIĆ

PROMJENE TIJEKOM MANDATA


1. Hrvoje Burić od 22. studenog 2017. godine kada je Ministarstvo uprave donijelo Rješenje kojim se odobrava upis NEZAVISNE LISTE BURA u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske, u Županijskoj skupštini djeluje kao član NEZAVISNE LISTE BURA.

2. Ivo Zrilić, dana 2. lipnja 2018. stavio je mandat u mirovanje, dužnost člana Skupštine, kao njegov zamjenik, počeo je obnašati Radoslav Medica.

3. Ivo Zrilić, dna 10. prosinca 2018. godine nastavio je s obnašanjem dužnosti člana Skupštine, umjesto Radoslava Medice.

4. Tonči Hrabrić, dana 30. studenog 2018. godine stavio je mandat u mirovanje, a dužnost člana Skupštine kao njegov zamjenik počeo je obnašati Siniša Gavran (HSP AS).

5. Petra Mandić, dana 22. ožujka 2019. godine stavila je mandat u mirovanje, a dužnost člana Skupštine kao njezin zamjenik počeo je obnašati Igor Posarić (Most).

6. Jadranka Horvat, prešla je iz Živog zida u političku stranku ALTERNATIVA.

7. Siniša Gavran, prešao je iz HSP AS u političku stranku Stranka rada i solidarnosti Milan Bandić 365.

8. Petar Valovičić, dana 23. listopada 2019. godine stavio je mandat u mirovanje, dužnost člana Skupštine, kao njegov zamjenik, počeo je obnašati Frane Gabrić.

Članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine

ispiši stranicu ispiši stranicu