Programi rada i Financijski planovi/izvješća

Programi rada

 1. Ivica Knežević - Program rada za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine
 2. Ivica Knežević - Program rada za 2017. godinu
 3. Ivica Knežević - Program rada za 2018. godinu
 4. Ivica Knežević - Program rada za 2019. godinu

Financijski planovi

 1. Ivica Knežević - Financijski plan za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2017.
 2. Ivica Knežević - Financijski plan za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 3. Ivica Knežević - 1. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
 4. Ivica Knežević - 2. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
 5. Ivica Knežević - Financijski plan za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019.

Godišnji financijski izvještaji

 1. Ivica Knežević - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017.
 2. Ivica Knežević – Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

 1. Ivica Knežević - Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.07.2017. do 31.12.2017.
 2. Ivica Knežević – Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 1.siječnja 2018. do 30.lipnja 2018.g.
 3. Ivica Knežević – Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 01.01 2018. do 31.12.2018.g
 4. Ivica Knežević – Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 01.01 2019. do 01.06.2019.g
ispiši stranicu ispiši stranicu