Klubovi članova Skupštine

Člankom 21. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije predviđeno je:

  • da se u Skupštini može osnovati Klub članova Skupštine
  • da klub mora imati najmanje tri člana
  • da član Skupštine može biti članom samo jednog Kluba
  • da je klub obvezan obavijestiti predsjednika Skupštine o svom osnivanju, promjenama u članstvu, te priložiti podatke o predsjedniku i članovima Kluba a sve to u roku od 8 dana od osnivanja odnosno nastalih promjena.

KLUBOVI U ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
Mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine

Članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije osnovali su sljedeće klubove:

Klub članova SDP-UK
Loris Rak (predsjednik) SDP
Erik Fabijanić SDP
Gabrijela Gorjanac Kapša SDP
Loren Kolenc SDP
Dušan Kotur SDP
Željko Lambaša SDP
Nenad Marinac SDP
Marko Mataja Mafrici SDP
Gordana Saršon SDP
Tatjana Smeraldo UK
Đanino Sučić UK
Sanja Tamarut SDP
Jagoda Ugrin SDP
Andrea Vukelić SDP
 
Klub članova IDS-PGS
Srđan Srdoč (predsjednik) IDS
Franjo Butorac PGS
Robert Maršanić PGS
Ivica Manestar PGS
Viktor Ivaniš PGS
Kristijan Dražul IDS
 
Klub članova HSU - HSS
Davor Zubović(predsjednik) HSU

Đurđica Tancabel

HSU
Ivo Zrilić HSS
Klub članova HDZ
Dinko Beaković (predsjednik) HDZ
Marijan Bačić HDZ
Dragutin Crnković HDZ
Marija Dujmović-Pavan HDZ
Damir Dumačić HDZ
Lovorko Gržac HDZ
Rudolf Ljubičić HDZ
Vice Sep HDZ
Iva Sušić HDZ
Frane Gabrić
HDZ
 
Klub članova HSLS-MB 365-HRAST
Čedomir Dundović(predsjednik) HSLS

Siniša Gavran

MB 365
Dario Konta HRAST
Klub članova AM-ALTERNATIVA-ŽIVI ZID
Mario Alempijević(predsjednik) AM
Bojan Kurelić AM

Vjekoslav Rubeša

AM

Jadranka Horvat

ALTERNATIVA
Edmond Tić ŽIVI ZID
Klub članova MOST
Ines Strenja (predsjednik) MOST

Igor Posarić

MOST
Nerea Pulić MOST
 

NAPOMENA: Hrvoje Burić i Ivica Knežević nisu članovi klubova.

ispiši stranicu ispiši stranicu