Županijski savjet mladih


Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije osnovan je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 17. srpnja 2014. godine. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Primorsko-goranske županije. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije, u dobi od 15 do 29 godina. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije čini predsjednik, zamjenik predsjednika i 9 članova.

Na temelju članka 5. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici od 13. i 20. prosinca 2018. godine, donijela Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije. Odluka je objavljena u „Službenim novinama PGŽ“ broj 43/18.

Za članove/ice Savjeta mladih imenovani/e su:
 • Robert Matić (zamjenica Antonia Džido)
 • Riccardo Sgardelli (zamjenica Tea Dimnjašević)
 • Marina Banković (zamjenica Rea Škuflić)
 • Doris Puž (zamjenica Sara Grujić)
 • Adelina Kunst (zamjenica Korina Zoretić)
 • Valentino Rački (zamjenik Lovro Bonefačić)
 • Kristian Tončić (zamjenik Dominik Mohorovičić)
 • Marijana Vargić (zamjenica Bruna Jakovac)
 • Mauro Rubeša (zamjenica Bernarda Rubeša)
 • .Tesa Soldičić (zamjenik Domagoj Car)
 • Ivo Pekić (zamjenik Josip Tabula)
Na konstituirajućoj sjednici održanoj 17.01.2019. godine za predsjednika Savjeta mladih Primorsko-goranske županije izabran je Robert Matić.
ispiši stranicu ispiši stranicu