Županijski savjet mladih


Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije osnovan je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 17. srpnja 2014. godine. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Primorsko-goranske županije. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije, u dobi od 15 do 29 godina. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije čini predsjednik, zamjenik predsjednika i 9 članova.

Na sjednici od 28. listopada 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije izabrala je novi saziv Županijskog savjeta mladih na mandat od dvije godine.Na sjednici od 17. prosinca 2015. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije izabrala je novi saziv Savjeta mladih PGŽ na mandat od tri godine.

ispiši stranicu ispiši stranicu