Program rada Savjeta mladih PGŽ

Savjet mladih Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Skupština) koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Županije.

Mladi Primorsko-goranske županije u dobi od 15 do 29 godina čine danas gotovo četvrtinu njezine ukupne populacije. Stoga će se ovaj Savjet mladih svojim radom i programom obraćati mladim ljudima u obrazovnim ustanovama, u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu i svim drugim djelatnostima Županije, no pozornost će posvetiti i onima koji tek traže svoj posao i svoju društvenu afirmaciju.

Savjet mladih u svome će radu ustrajati u tome da se sustavno unaprijedi stanje velikog broja djelatnosti koje su u sferi interesa mladih ljudi. Bitni aspekti na koje treba posebice obratiti pažnju su: zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i slobodno vrijeme mladih.

Savjet mladih će pokušati utvrditi načine na koji je moguće postići sudjelovanje mladih ljudi u društvu i rješavati potrebe mladih u kontekstu njihovog razvoja. Sudjelovanje mladih je potrebno zbog stvaranja mreže između generacija, kako bi zajednički mogli razrješavati aktualne probleme, ali i izazove koje ih očekuju u budućnosti.

Mladi imaju jedinstvenu priliku da daju doprinos u postupku prepoznavanja problema i pronalaženja rješenja istih, naravno, u suradnji s iskusnijim i starijim kolegama. Potrebno je uključiti mlade u proces odlučivanja, i to u svim fazama procesa donošenja odluka kako bi se iskoristile njihove svježe ideje, ali sve kako bi se oni motivirali da postanu aktivi i odgovorni građani.

Neke aktivnosti iz Programa rada za 2014. godinu nisu u cijelosti provedene, pa će se provesti u 2015. godini, dok će se neke aktivnosti koje će se provesti do kraja 2014. godine nastaviti i u idućoj godini, te su zbog velikog značaja za daljnji rad Savjeta mladih uvrštene i u ovaj Program.

Aktivnosti

 Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2015. (dalje u tekstu: Program) sadrži sljedeće aktivnosti:

 1. Suradnja s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na području Primorsko-goranske županije,
 2. Suradnja sa savjetima mladih na području Županije,
 3. Nastavak suradnje sa Skupštinom, radnim tijelima Skupštine i drugim tijelima Županije, kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa, prijedloga zakona i odluka koje se odnose na mlade,
 4. Nastavak suradnje s drugim udrugama mladih i tijelima za mlade u Republici Hrvatskoj, te pomoć u realizaciji njihovih projekata,
 5. Provođenje edukacije članova Savjeta mladih o korištenju sredstava iz fondova EU,
 6. Nastavak sudjelovanja u promociji i širenju eko projekta "List za osmijeh" Centra za Rehabilitaciju Rijeka,
 7. Izrada brošure o korištenju obnovljivih izvora energije u cilju informiranja i približavanja ove teme mladoj populaciji
 8. Nastavak organiziranja sajma "Pokaži što znaš"
 9. Organizacija "Street workouta"
 10. Uključivanje djece korisnika socijalne samoposluge i slične pomoći u sportske klubove
 11. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Županiji.

Suradnja s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na području Primorsko-goranske županije

Nastavkom ove suradnje Savjet mladih stekao bi saznanja o potrebama mladih koje bi zatim pokušao približiti članovima Skupštine, a kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Županiji.

Savjet mladih želi uspostaviti kontakt s udrugama mladih, udrugama za mlade te predstavništvima mladih koje djeluju na području Primorsko-goranske županije. Preduvjet je stvaranje jedinstvene baze aktivnih organizacija čime bi se olakšala međusobna suradnja i komunikacija.

Također, suradnjom s udrugama ostvario bi se pristup velikom broju mladih koji su aktivni u Županiji i koji su relevantna skupina za određivanje problematike mladih čime se Savjet mladih prije svega bavi. Nadalje, Savjet mladih pomogao bi udrugama u komunikaciji s tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave. Savjet mladih također želi održavati kontakt i suradnju i sa predstavništvima mladih

Suradnja sa savjetima mladih na području Županije

Redovito bi se sudjelovalo i na zajedničkim sastancima sa svim savjetima mladih na području Županije radi međusobne suradnje i njihova oživljavanja, a organizirala bi se barem jedna ili dvije Konferencije savjeta mladih PGŽ i u Rijeci.

Nastavak suradnje sa Skupštinom, radnim tijelima Skupštine i drugim tijelima Županije, kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa, prijedloga zakona i odluka koje se odnose na mlade

Savjet mladih nastavit će dobru suradnju sa Skupštinom i drugim tijelima Županije, kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa i odluka koje se odnose na mlade.

Savjet mladih predlagat će Skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije, te pokretati raspravu o pojedinim pitanjima i predlagati načine njihova rješavanja.

Da bi Savjet mladih mogao provoditi ovaj oblik suradnje sa Skupštinom, tražit će od nadležnih županijskih upravnih tijela potrebne podatke, izvješća i slično.
Ovom aktivnošću Savjet mladih izravno utječe na kreiranje politike za mlade kako u Županiji, tako i u Republici Hrvatskoj.

Svojim prijedlozima, istraživanjima, raspravama i kritikom postojećih rješenja pridonosi primjerenijem zakonskom okviru ove problematike koji će otvoriti mogućnosti za sadržajnije programe i zakone.

Nastavak suradnje s drugim udrugama mladih i tijelima za mlade u Republici Hrvatskoj, te pomoć u realizaciji njihovih projekata

Savjet mladih od početka djelovanja uspostavlja dobre odnose s drugim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj te razmjenom iskustava dobiva nove ideje za rad. Također, Savjet mladih će nastojati pomoći gradovima i općinama, kao i drugim županijama koje su tek osnovali savjete mladih tako da ih upozna s njihovim mogućnostima djelovanja, te da što prije uspostave kontakte s ostalim savjetima mladih.

Stoga će se redovito prisustvovati susretima savjeta mladih na području čitave Republike Hrvatske, na kojima su se do sada iskristalizirali kvalitetni prijedlozi i ideje koje su uvelike poboljšale i unaprijedile rad savjeta mladih. Održavanje dobrih odnosa između savjeta mladih u Republici Hrvatskoj iznimno je važna zadaća.

Kako bi se što kvalitetnije povezali s ostalim udrugama mladih i poduprijeli udruge koje imaju dobre ideje i projekte, izradila se web stranica kako bi se informiralo mlade o svim događanjima, aktivnostima i projektima Savjeta mladih, i svih koji sudjeluju u provođenju nekog od projekata. Također, na taj bi se način mladi u Županiji osjetili uključeni u sve procese koji ih se tiču, a u kojima inače nemaju mogućnosti direktnog sudjelovanja.

Provođenje edukacije članova Savjeta mladih o korištenju sredstava iz fondova EU

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorilo je nove mogućnosti koje još uvijek nisu dovoljno istražene i prepoznate. Jedna od njih su fondovi EU koje pružaju široke mogućnosti sufinanciranja projekata i programa.

Mlade je potrebno informirati o EU fondovima, praćenju javnih natječaja za prijavu projekata, pa i o samoj prijavi projekata, pa bi se u suradnji sa stručnjacima na tom području (npr. Regionalnom razvojnom agencijom PORIN d.o.o) organizirala predavanja i seminari na ovu aktualnu i zanimljivu temu za mlade.

Nastavak sudjelovanja u promociji i širenju eko projekta „List za osmijeh“ Centra za rehabilitaciju Rijeka

Ustanova za brigu o osobama s posebnim potrebama „Centar za rehabilitaciju Rijeka“ već niz godina u poduzeća i ustanove na području grada postavlja kartonske kutije za prikupljanje otpadnog papira koje potom i prazne po potrebi.

Eko projekt "List za osmijeh" je jedan od projekata otvaranja Centra prema zajednici u kojem se kontinuiranom akcijom prikuplja otpadni papir. Korisnici u okviru radne okupacije u podružnici Pulac izrađuju kartonske spremnike koje postavljaju na dogovorena mjesta (urede, banke, biblioteke, razne javne ustanove...), te ih na isti način u suradnji s tvrtkom "Metis d.d." koja otkupljuje papir i prazne.

Kroz ovaj projekt kod korisnika se podiže razina samospoznaje kroz rad, osjećaj pripadnosti i zadovoljstva, zadovoljstvo rezultatima rada, bolja komunikacija s okolinom kroz kontakte s drugim ljudima prilikom provedbe projekta.

Savjet mladih želi nastaviti sudjelovati u radu na projektu i omogućiti još veću promociju i širenje ovakvog načina prikupljanja otpadnog papira.

Izrada brošure o korištenju obnovljivih izvora energije u cilju informiranja i približavanja ove teme mladoj populaciji

Korištenje obnovljivih izvora energije otvara mogućnosti zapošljavanja velikog broja mladih ljudi, stvaranja inovativnih rješenja uporabe, kao i najjači argument da se korištenjem ovakvih vrsta energije uvelike smanjuju troškovi potrebni za energiju, koji se pak mogu preusmjeriti u razvoj zajednice i podizanje kvalitete života naše regije.

Savjet mladih aktivno će se uključiti u informiranje i približavanje ove teme mladoj populaciji i svim zainteresiranima izradom brošure koja bi sadržavala zanimljivosti i informacije o svim vrstama obnovljivih izvora energije koje je moguće implementirati u našoj regiji. Bilo bi riječi o ekonomskim prednostima korištenja "zelene energije", kao i o drugim mogućnostima primjene u kućanstvima, javnim ustanovama i dr.

Projekt bi trebao imati i javno predstavljanje, pa bi se kontaktiranjem i uključivanjem hrvatskih proizvođača opreme i sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (npr. Petrokov-solarni paneli i fotonaponske ćelije, Dok-ing-elektro automobili, Rimac automobil-sportski elektro automobil) približio i predstavio i njihov rad mladima u našem kraju.

U provođenju navedenog projekta Savjet mladih zatražio bi suradnju i podršku i od Regionalne energentske agencije KVARNER d.o.o.

Planirani iznos troškova: 15.000,00 kn (tisak brošure, tisak letaka, plakata, nabava opreme za promociju)

Nastavak organiziranja sajma "Pokaži što znaš"

Savjet mladih pokrenuo bi i organizaciju manjih sajmova na kojim bi mladi ljudi (pogotovo oni nezaposleni) mogli predstaviti svoje proizvode nastale u kućnoj radinosti. U sklopu Programa rada za 2014. godinu dana 15. studenog 2014. godine u Transadriji bi organizirali prvi takav sajam („Pokaži mi što znaš“),  pa bi ukoliko odaziv bude očekivano dobar, a radi njegove svrsishodnosti i cilja,  sajam planirali održati i u 2015. godini. 

Planirani iznos troškova: 5.000,00 kn (izrada i tisak plakata i letaka, cjelodnevni najam dvorane)

Organizacija "Street workouta"

Sa ciljem promicanja zdravog načina življenja i tjelesne aktivnosti, na riječkom Korzu održali bi manifestaciju "Street workout". Planira se stupiti u kontakt sa workout timovima iz Grada Rijeke i okolice te preko njih s timovima u drugim dijelovima RH te eventualno i inozemstva. Radi što bolje provedbe sportski događaj bi se trebao održati u ljetnim mjesecima.

Planirani iznos troškova: 15.000,00 kn (tisak majica, kapa, plakata, hrana i piće za performere, najam opreme)

Uključivanje djece korisnika socijalne samoposluge i sl. pomoći u sportske klubove

U trenutnoj situaciji sve veći je broj primatelja socijalne i druge pomoći, uključujući djece. Tu je djecu potrebno uključiti u društvo kako bi dobili osjećaj pripadnosti cjelokupnom društvu, te da ne budu odvojeni od ostale djece njihovog uzrasta. Ideja je zamoliti sportske klubove iz Rijeke i okolice, a kasnije i šire, da prime takvu djecu radi njihove resocijalizacije.

Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Županiji

U svojem će radu Savjet mladih, kao i do sada, raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na problematiku mladih na području Županije, a posebno o onima koji će biti na dnevnom redu Skupštine. O njima će donositi zaključke koji će se upućivati Skupštini. Predstavnici Savjeta mladih će iznositi stavove Savjeta na sjednici Županijske skupštine kada se ocijeni da se radi o izrazito važnoj temi za mlade.

Preko buduće internetske stranice, odnosno linka na web stranici Primorsko-goranske županije, kontinuirano bi se informiralo mlade na našem području o svim pitanjima značajnima za unapređivanje položaja mladih, a jednako tako i o radu Savjeta mladih. Savjet mladih pomogao bi i osmislio još bolje iskorištavanje kulturno-povijesne baštine Primorsko-goranske županije u promidžbi iste, te u turizmu. Također, veliku pozornost posvetili bi i humanitarnim akcijama.

Savjet mladih će, prema potrebi, održavati i aktivnosti koje nisu izričito navedene u Programu, a za koje se ocijeni da su u određenom trenutku od iznimnog značaja za mlade (kao organizacija i sudjelovanje na tribinama, radionicama, seminarima, konferencijama i sl.).

Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

ispiši stranicu ispiši stranicu