Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj

Melita RaukarPročelnica: Melita Raukar

MELITA RAUKAR rođena je u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Viškovu, a Srednju ekonomsku školu i Ekonomski fakultet, smjer Management, u Rijeci. Radila je na poslovima financijskog analitičara u banci, kao pročelnica za proračun i financije u Općini Viškovo a od ožujka 2004. do ožujka 2016. godine bila je unutarnji revizor i kasnije voditeljica Ureda unutarnje revizije Primorsko goranske županije. Stručno je ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor i bila je, u dva mandata, članica Vijeća za unutarnje financijske kontrole pri Ministarstvu financija. Kao ovlašteni revizor članica je i Hrvatske revizorske komore.

Administrativna tajnica: Tea Antunović Pugelj

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije, Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko-goranske županije;
 • praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;
 • suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti;
 • praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
 • pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;
 • sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije;
 • predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije;
 • praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta;
 • proglašenje elementarnih nepogoda;
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti i vodnog gospodarstva;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu

Projekti Primorsko-goranske županije

Prev Next