Matični uredi

MATIČNI UREDI:

Stranke mogu putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

 

Uredovni dani i uredovno vrijeme matičnih ureda

 

Matični ured Rijeka:

Rijeka, Riva 10.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Šalter za izdavanje isprava u Matičnom uredu Rijeka prima stranke svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 do 15,30 sati.

Tel. 354-323

Fax. 354-326

 

Matica rođenih, Tel. 354-320

Matica vjenčanih, Tel. 354-318

Matica umrlih, Tel. 354-316

Knjiga državljana, Tel. 354-324

E-mail: mu.rijeka@pgz.hr

 

Matični ured Bakar:

Bakar, Primorje 39.

Stranke prima ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Tel. 761-008

Fax. 761-008

E-mail: mu.bakar@pgz.hr

 

Matični ured Čavle:

Čavle, Čavja 17.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Matični ured Čavle od 01. veljače 2020. godine radi svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

Tel. 259-512

Fax. 259-512

E-mail: mu.cavle@pgz.hr

 

Matični ured Kastav:

Kastav, Zakona kastafskega 3.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 691-411

Fax. 691-411

E-mail: mu.kastav@pgz.hr

 

Matični ured Kraljevica:

Kraljevica, Palih boraca 4.

Stranke prima četvrtkom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Tel. 281-336

Fax. 281-336

E-mail: mu.kraljevica@pgz.hr

 

Za matične urede Bakar, Kastav i Kraljevicu ostale radne dane u slučaju potrebe stranke mogu kontaktirati Matični ured Rijeka na tel.354-320 (matica rođenih), 354-318 (matica vjenčanih), 354-316 (matica umrlih) ili 354-324 (knjiga državljana).

 

Matični ured Crikvenica:

Crikvenica P. Preradovića 6

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-414

Fax. 241-540

E-mail: mu.crikvenica@pgz.hr

 

Matični ured Novi Vinodolski:

Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 5.

Stranke prima utorkom i petkom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati

Ostale radne dane u slučaju potrebe stranke mogu kontaktirati Matični ured Crikvenica na tel. 354-414.

Tel. 244-265

Fax. 244-265

E-mail: novi.vinodolski@pgz.hr

 

Matični ured Delnice:

Delnice, Trg 138. brigade HV 4.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-637

Fax. 811-802

E-mail: mu.delnice@pgz.hr

 

Matični ured Krk:

Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-345

Fax. 220-063

E-mail: mu.krk@pgz.hr

 

Matični ured Malinska:

Malinska, Lina Bolmarčića  22.

Stranke prima utorkom i četvrtkom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Tel. 859-362

Fax. 859-362

Ostale radne dane u slučaju potrebe stranke mogu kontaktirati Matični ured Krk na tel. 354-345.

E-mail: mu.malinska@pgz.hr

 

Matični ured Mali Lošinj:

Mali Lošinj,Riva lošinjskih kapetana 7.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-658

Fax. 233-670

E-mail: mu.mlosinj@pgz.hr

 

Matični ured Cres:

Cres, Ulica Creskog statuta 15.

Stranke prima četvrtkom u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Ostale radne dane u slučaju potrebe stranke mogu kontaktirati Matični ured Mali Lošinj na tel. 354-658.

Tel. 571-299

Fax. 571-299

E-mail: mu.cres@pgz.hr

 

Matični ured Opatija:

Opatija, Maršala Tita 8.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-674

Fax. 701-197

E-mail: mu.opatija@pgz.hr

 

Matični ured Lovran:

Lovran, Šetalište Maršala Tita 41.

Stranke prima ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Ostale radne dane u slučaju potrebe stranke mogu kontaktirati Matični ured Opatija na tel. 354-674 ili 354-675.

Tel. 291-101

Fax. 291-101

E-mail: mu.lovran@pgz.hr

 

Matični ured Matulji:

Matulji, Dalmatinskih brigada 5.

Stranke prima utorkom i četvrtkom u vremenu od 8,30 do 14,00

Ostale radne dane u slučaju potrebe možete kontaktirati Matični ured Opatija na tel. 354-674 ili 354-675.

Tel. 277-190

Fax. 277-190

E-mail: mu.matulji@pgz.hr

 

Matični ured Vrbovsko:

Vrbovsko, Dobra 4.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-623

Fax. 354-621

E-mail: mu.vrbovsko@pgz.hr

Matični ured Vrbovsko od 1. siječnja 2020. godine privremeno radi u sklopu Matičnog ureda Delnice, na adresi Delnice, Trg 138. brigade HV 4; tel. 354-637; fax. 811-802.

 

Matični ured Čabar:

Čabar, Zaobilaznica 1.

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-629

Fax. 354-631

E-mail: mu.cabar@pgz.hr

Matični ured Čabar od 1. siječnja 2020. godine privremeno radi u sklopu Matičnog ureda Delnice, na adresi Delnice, Trg 138. brigade HV 4; tel. 354-637; fax. 811-802.

 

Matični ured Rab:

Rab, Trg Municipium Arba 2

Stranke prima svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Tel. 354-607

Fax 724-602

E-mail: mu.rab@pgz.hr

ispiši stranicu ispiši stranicu