Opća uprava i udruge

UDRUGE

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u: 1. Registar udruga Republike Hrvatske i 2. Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te za 3. upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i za 4. upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj plaća se upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna.

Za izdavanje izvatka iz: 5. Registra udruga i 6. Registra stranih udruga plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna.

 1. Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 2. Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 3. Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske
 4. Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 5. Zahtjev za izvadak iz Registra udruga
 6. Zahtjev za izvadak iz Registra stranih udruga

ZAKLADE

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u: 1. Registar zaklada Republike Hrvatske i 2. Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj te za 3. upis promjena u Registar zaklada Republike Hrvatske i za 4. upis promjena u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj plaća se upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna.

Za izdavanje izvatka iz 5. Registra zaklada i 6. Registra stranih zaklada plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna.

 1. Zahtjev za upis u Registar zaklada Republike Hrvatske
 2. Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
 3. Zahtjev za upis promjena u Registar zaklada Republike Hrvatske
 4. Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
 5. Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra zaklada
 6. Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra stranih zaklada

OSOBNA STANJA GRAĐANA

Za izdavanje svih isprava iz: evidencije o državljanstvu, državnih matica i Registra životnog partnerstva plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna.

 1. Zahtjev za izdavanje isprave iz evidencije o državljanstvu
 2. Zahtjev za izdavanje isprava iz Matice umrlih
 3. Zahtjev za izdavanje isprave iz Matice rođenih
 4. Zahtjev za izdavanje isprava iz Matice vjenčanih
 5. Zahtjev za izdavanje isprava iz Registra životnog partnerstva

REGISTAR BIRAČA

Temeljem članka 62. Zakona o registru birača („Narodne novine“, 144/12, 105/15 i 98/19) svi podnesci, radnje i akti u svezi s upisom u popis birača te dopune i ispravci oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

 1. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta
 2. Zahtjev za aktivnu i prethodnu registraciju
 3. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
 4. Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije
 5. Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa izvan mjesta prebivališta
 6. Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije
 7. Zahtjev za odustanak od privremenog upisa izvan mjesta prebivališta
 8. Zahtjev za odustanak od prethodne registracije
 9. Zahtjev za odustanak od aktivne registracije
 10. Zahtjev za dostavom podataka iz registra birača sukladno čl. 25. Zakona o registru birača
 11. Izjava o povjerljivosti nad osobnim podatcima iz čl. 25. Zakona o registru birača
 12. Zahtjev za uvid u registra birača po čl. 26. Zakona o registru birača
 13. Izjava o povjerljivosti nad osobnim podatcima iz čl. 26. Zakon o registru birača

GLASOVANJE DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EU

Temeljem članka 62. Zakona o registru birača („Narodne novine“, 144/12, 105/15 i 98/19) svi podnesci, radnje i akti u svezi s upisom u popis birača te dopune i ispravci oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

 1. Zahtjev za upis u registar birača - EU PARLAMENT
 2. Izjava EU PARLAMENT
 3. Zahtjev za upis u registar birača - LOKALNI IZBORI
 4. Izjava LOKALNI IZBORI
ispiši stranicu ispiši stranicu