Pravna pomoć

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Primorsko-goranska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak odobravanja zahtjeva za korištenjem besplatne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 143/13 i 98/19).

Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom.

Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke.

Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.

Dodatna pojašnjenja nalaze se na adresi Ministarstva pravosuđa: http://www.pravosudje.hr

Obrasci zahtjeva i izjave mogu se podići neposredno u Primorsko-goranskoj županiji u sjedištu u Rijeci, na adresi Riva 10-Pisarnica, te u pisarnicama izvan sjedišta.

Obrasci su dostupni na poveznicama:

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći

Izričita pisana suglasnost

 

Popunjeni obrasci predaju se poštom ili izravno u Pisarnici u Rijeci, Riva 10, te u pisarnicama izvan sjedišta:

Crikvenica, Kralja Tomislava 85
Čabar, Zaobilaznica 1
Delnice, Trg 138. brigade HV 4
Krk, Trg Bana Jelačića 3
Mali Lošinj, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7
Opatija, Opatija, M. Tita 4
Rab, Palit 72
Vrbovsko, ulica Dobra 4.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona:

Rijeka: tel. 354-254 ; 354-339
Mali Lošinj: tel. 231-404 ; 354-663
Rab: tel. 867-404 ; 354-604
 

 

ispiši stranicu ispiši stranicu