Projekt MOSES

Projekt MOSES

Projekt „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project“ (u daljnjem tekstu: MOSES) prijavljen je u travnju 2017. godine na prvi javni poziv Standard+ projekata u okviru Prioritetne osi 4. - Pomorski prijevoz Interreg Programa Prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020, te je nakon sve potrebne proceduralne provjere odobren te započeo s provedbom 01. siječnja 2018. godine.

Regija Friuli Venezia Giulia vodeći je partner u projektu „MOSES“, a ostali partneri u projektu su: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Regija Molise i Institut za transport i logistiku (Emila Romagna).

Opći cilj projekta je poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske. Ukupno trajanje projekta MOSES je 18 mjeseci, odnosno od 01. siječnja 2018. godine i završetkom projekta 30. lipnja 2019. godine. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.175.085,00 eura, dok ukupan proračun Primorsko-goranske županije iznosi 312.850,00 eura.

Info o projektu

Stranica programa

Projekt "ENERMOB"

Naziv projekta: "ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY“

Trajanje projekta: 30 mjeseca

Proračun projekta: 1.222.513,63 EUR

Proračun Primorsko-goranske županije: 222.745,17 EUR

Projektni partneri:
  • PP1 Vodeći partner (VP): Slobodni općinski konzorcij Ragusa (ITALIJA)
  • PP2: Regija Peloponnese (GRČKA)
  • PP3: RRA Sjeverna primorska razvojna agencija Nova Gorica (SLOVENIJA)
  • PP4: Primorsko-goranska županija (HRVATSKA)
  • PP5: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (SRBIJA)
Opći cilj projekta: Opći cilj projekta je implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:
  1. identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije
  2. implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže
  3. uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala

    Link

Projekt "ENERNETMOB"

Naziv projekta:„ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN LOW CARBON TRANSPORT SYSTEMS“

Trajanje projekta: 48 mjeseca

Proračun projekta: 5.742.802,10 EUR

Proračun Primorsko-goranske županije: 415.875,00 EUR

Projektni partneri: Vodeći partner u projektu je Regija Peloponese (Grčka), a u projektu sudjeluje još 15 projektnih partnera.

Opći cilj projekta: Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove elektromobilnosti, na temelju zajedničkih standarda električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže elekričnih punionica, a u cilju ostvarivanja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. U sklopu projekta planirana je nabava električnih vozila te postavaljanje električnih punionica, provedba testiranja, analiza rezultata testiranja kao i prijenos znanja te kapitalizacija dobivenih rezulata u projektu.

Link

Projekt EnerNetMob

Prvi Newsletter projekta nalazi se na linku.
ispiši stranicu ispiši stranicu