Projekt MOSES

Projekt MOSES

Projekt „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project“ (u daljnjem tekstu: MOSES) prijavljen je u travnju 2017. godine na prvi javni poziv Standard+ projekata u okviru Prioritetne osi 4. - Pomorski prijevoz Interreg Programa Prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020, te je nakon sve potrebne proceduralne provjere odobren te započeo s provedbom 01. siječnja 2018. godine.

Regija Friuli Venezia Giulia vodeći je partner u projektu „MOSES“, a ostali partneri u projektu su: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Regija Molise i Institut za transport i logistiku (Emila Romagna).

Opći cilj projekta je poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske. Ukupno trajanje projekta MOSES je 18 mjeseci, odnosno od 01. siječnja 2018. godine i završetkom projekta 30. lipnja 2019. godine. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.175.085,00 eura, dok ukupan proračun Primorsko-goranske županije iznosi 312.850,00 eura.

Info o projektu

Stranica programa
ispiši stranicu ispiši stranicu