Plaćanje naknade i ažuriranje podataka za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti

Kako je interes svakog vlasnika brodice da se pomorsko dobro zaštiti i da se u njega ulaže, a sredstva ubrana od naknada za upotrebu pomorskog dobra su značajan dio ukupnih sredstava za tu svrhu, uredno bi plaćanje ove naknade trebalo biti ne samo zakonska obveza, već i interes svakog vlasnika brodice.

Iako većina vlasnika brodica uredno izvršava plaćanje ove naknade, odnosno plaća naknadu za upotrebu pomorskog dobra temeljem dostavljenih im Rješenja i uplatnica, treba naglasiti probleme koji uvjetuju neplaćanje ove zakonske obaveze, i to u namjeri da se uz pomoć i razumijevanje vlasnika brodica ti problemi svedu na minimalnu moguću mjeru.

Uz činjenicu da preko 80% obveznika (vlasnika brodica) uredno plaća naknadu, za pretpostaviti je da se manji broj obveznika ogluši na dostavljena Rješenja, tj. da veći dio dužnika ne zaprimi otpremljena im Rješenja. Tome ima više razloga, a prema dokumentaciji kojom raspolažemo najčešći su neažuriranje podataka o vlasniku brodica – obveznicima plaćanja ove naknade.

To se prije svega odnosi na ažuriranje adresa vlasnika brodice, pa se apelira na sve vlasnike brodica da ovom odjelu i nadležnoj Lučkoj ispostavi prijave eventualnu promjenu adrese ako to nisu učinili.

BROJEVI ISPOSTAVA LUČKIH ISPOSTAVA
Baška 051/866-821
Crikvenica 051/242-321
Cres 051/571-111
Krk 051/221-380
Kraljevica 051/281-330
Mošćenička Draga 051/859-346
Mali Lošinj 051/231-438
Novi Vinodolski 051/244-345
Omišalj 051/842-053
Opatija 051/711-249
Punat 051/854-065
Rab 051/724-103
Rijeka 051/212-305
Susak 051/239-001
Šilo 051/852-110
Bakar 051/761-214
ispiši stranicu ispiši stranicu