Geoinformacijski sustav pomorskog dobra Primorsko-goranske županije – GIS baza pomorskog dobra

Zbog velikog broja podataka koji opisuju granice pomorskog dobra izrađen je Geoinformacijski sustav pomorskog dobra Primorsko-goranske županije – GIS baza pomorskog dobra.

Postojeća GIS baza pomorskog dobra sadržava sljedeće podatke:

  • Utvrđene granice pomorskog dobra
  • Tekstualni dio granice pomorskog dobra: Uredba Vlade RH (koja se objavljuje u Narodnim novinama) ili Rješenje Ministarstva
  • Grafički dio granice pomorskog dobra u .pdf formatu
  • Rješenje Državne geodetske uprave u pdf. formatu
  • Popis katastarskih čestica koje ulaze u pojas pomorskog dobra
  • Svi rasteri potrebni za podloge
  • Granice pomorskog dobra u postupku
  • Granice pomorskog dobra luka otvorenih za javni promet
  • Granice pomorskog dobra luka posebne namjene
  • Koncesije na pomorskom dobru

GIS granica pomorskog dobra izrađen je u ESRI Personal Geodatabase platformi kompatibilnoj ostalim GIS bazama u Primorsko-goranskoj županiji.

Određeni podaci iz GIS-a pomorskog dobra stavljeni su na javno raspolaganje putem Interneta na adresi www.gis.pgz.hr.

Zbog velikog broja podataka o koncesijama, Upravni odjel posjeduje program Koncesea, u kojem se nalaze podaci o zahtjevima za koncesije te podacima o svim koncesionarima na području Primorsko-goranske županije kojima je davatelj koncesije Županija.
ispiši stranicu ispiši stranicu