Koncesijsko odobrenje

Za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru fizičkim i pravnim osobama može se izdati koncesijsko odobrenje.

Koncesijsko odobrenje izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja formirano pri priobalnim gradovima i općinama. Za koncesijsko odobrenje plaća se naknada gradu/općini.

Koncesijska odobrenja daju se sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

ispiši stranicu ispiši stranicu