Rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u PGŽ

Rad povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji

Dana  23. veljače 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine br. 5/17 i 26/17 - povjerenstvo više ne predlaže mjere davatelju koncesija).

Članovi Povjerenstva za praćenje su:

 1. Marino Jurdana, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, predsjednik,
 2. Jasmina Delač, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, članica,
 3. Duško Brkić, predstavnik Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, član.

ZADACI POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE

Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 30. i 69. Zakona, te drugim nepravilnostima.

Kada Povjerenstvo izvijesti davatelja koncesije, sukladno članku 9. Uredbe, Davatelj koncesije pozvat će ovlaštenika koncesije da se, u roku od 30 dana od dana dostave poziva, ako u odluci i ugovoru o koncesiji nije određen drugi rok, izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija, te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije može oduzeti koncesiju.

Rok za napuštanje pomorskog dobra ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o oduzimanju koncesije.

Povjerenstvo je tijekom 2016. godine od svibnja do rujna obišlo nositelje koncesija i pregledalo ukupno 76 županijskih koncesija na pomorskom dobru Liburnije, otoka Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska, Krka, Raba, riječkog i crikveničkog  područja.

Ukupno je pregledano:

 • 11 brodogradilišnih luka, 
 • 5 sportskih luka, 
 • 12 luke nautičkog turizma, 
 • 4  marikulture (uzgajališta riba i školjki), 
 • 36 plaža, 
 • 8 ostalih koncesija na vanlučkom području. 

Prilikom očevida sastavljani su pojedinačni unificirani zapisnici u  kojima su evidentirani elementi proizašli iz odluka i ugovora o koncesijama.

Nakon izvršenih očevida Povjerenstvo davatelju koncesije, Županijskoj skupštini PGŽ, predlaže mjere te je za 2016. godinu predložilo:

 1. pokretanje postupka raskida koncesijskog ugovora sa koncesionarom Eko laser print d.o.o. 
 2. pokretanje postupka raskida (sporazumnog) koncesijskog ugovora sa koncesionarom Ugostiteljski obrt Plaža-Barbat.
ispiši stranicu ispiši stranicu