Aerodromi i zračni promet

Primorsko – goranska županija je najrazvijenija županija u Hrvatskoj po broju aerodroma otvorenih za međunarodni promet (Zračna luka Rijeka na otoku Krk i Zračno pristanište Mali Lošinj). Uz dva aerodroma otvorena za međunarodni promet u PGŽ postoje i dva aerodroma od kojih je jedan samo za sportsko-rekreacijske aktivnosti (Zračno pristanište Grobnik) a drugi je namijenjen prihvatu malih zrakoplova u povremenom letenju i sportsko-rekreacijskim aktivnostima (Zračno pristanište Unije).

Prihvatni kapacitet zračnih luka ni približno nije iskorišten, dok su njihov broj i lokacija zadovoljavajuće.

U proteklih nekoliko godina u Primorsko-goranskoj županiji uspostavljene su ukupno dvije zračne linije koje su povezivale destinacije na otocima Lošinj, Unije i Krk. To su zračna linija Unije – Mali Lošinj – Unije i zračna linija Mali Lošinj – Krk – Mali Lošinj. Do danas je opstala samo zračna linija Unije – Mali Lošinj – Unije.

 

Zračna luka Rijeka

Zračno pristanište Grobnik

Zračno pristanište Mali Lošinj

Zračno pristanište Unije

Zračno pristanište Rab

ispiši stranicu ispiši stranicu