Ceste i cestovni promet

Mreža cesta na području Republike Hrvatske razvrstava se kako je prikazano u slijedećoj tablici i grafikonu:

R.B. VRSTE CESTA NADLEŽNE INSTITUCIJE

1.

Autoceste (sa i bez naplate) Koncesionar (U PGŽ Autoceste Rijeka-Zagreb te Bina Istra)
2. Državne ceste Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
3. Županijske ceste Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske Županije
4. Lokalne ceste Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske Županije

5.

Nerazvrstane ceste Jedinica lokalne samouprave (grad – općina)

U skladu s klasifikacijom cesta i podjelom odgovornosti nad njihovim upravljanjem, održavanjem i izgradnjom na području Republike Hrvatske, sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste ("Narodne novine" broj: 66/13) ukupno je 29.963,90 km javnih cesta, kako slijedi:

R.B. Kategorija ceste Duljina u km
RH / PGŽ
1.

Autoceste

1.413,10 /
133,40
2. Državne ceste 9.867,70 / 524,00
3. Županijske ceste 9.703,40 / 569,10
4. Lokalne ceste 8.979,70 / 324,10
UKUPNO 29.963,90 / 1.550,60

 

Građenje i održavanje cesta

Sigurnost prometa na cestama

Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama

Rad i rezultati Županijskog savjeta

Aktivnosti Županijskog savjeta

Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

ispiši stranicu ispiši stranicu