Aktivnosti Županijskog savjeta

Županijski savjet u svom radu pokrenuo je brojne aktivnosti. One se sastoje od izrade stručnih elaborata, projekata i studija kojim se detektiraju problem i nude određena rješenja,, provedbe preventivo-edukativnih programa namijenjenih pojedinim skupinama sudionika u prometu te promidžbeno-informativne aktivnosti kojima se informira javnost o opasnostima u prometu te sugerira usvajanje potrebnog oblika ponašanja kako bi se ta opasnost umanjila i izbjegla.

Neke od navedenih aktivnosti spomenimo u kratkom pregledu.

Elaborati, projekti i studije

 1. Izrada Elaborata "Programa mjera poboljšanja sigurnosti na javnim cestama na području Primorsko-goranske županije"
 2. Izrada idejnog rješenja s mogućnošću izvedbe sanacije 12 opasnih lokacija na cestama Primorsko-goranske županije
 3. Program informatičke evidencije i obrade podataka u svezi stupnja sigurnosti prometa na cestama Primorsko – goranske županije
 4. Idejni elaborat izrade prometnog vježbališta u Rijeci
 5. Primjene GPS i GIS tehnologije u poslovima vođenja programa informatičke evidencije i obrade podataka praćenja prometnih nezgoda na cestama Primorsko-goranske županije u suradnji s MUP-om
 6. Izrada glavnog građevinskog projekta izrade nogostupa na dionici županijske ceste Ž-5022 u dijelu naselja Klana
 7. Izrada Elaborata "Stanje sigurnosti na pješačkim prijelazima na javnim cestama grada Rijeke"
 8. Izrada Elaborata "Stanje sigurnosti na pješačkim prijelazima u gradu Opatiji, Crikvenici i Općini Lovran" 
 9. Prometne nesreće u Primorsko-goranskoj županiji, analiza troškova zdravstvene zaštite teško ozlijeđenih i poginulih
 10. Projekt osnivanja trauma registra povrijeđenih u prometnim nesrećama za Primorsko-goransku županiju u Kliničkom bolničkom centru Rijeka 
 11.  Izrada studije "Principi i mjere smirenja prometa na području Županije s analizom stanja poduzetih mjera unazad 1 godine na svim prometnicama glede uočenih opasnih lokacija"
 12. Idejni projekt mjesta postave informativnih ploča-LED zaslona na glavnim prometnim pravcima
 13. Izrada Elaborata "Idejna studija rekonstrukcije prometno opterećenih raskrižja na području županije mogućom zamjenom postojeće regulacije prometa gradnjom kružnog toka" 
 14. Realizacija projekta izgradnje prometnog vježbališta
 15. Razmatranje i analiziranje problema sigurnosti u prometu na temelju dostavljenih izvješća, elaborata i studija
 16. Izrada Elaborata "Katastar opasnih zavoja na cestama na području županije s prijedlogom sanacije uočenih nepravilnosti"
 17. Analiza postojećeg načina zbrinjavanja unesrećenih s prijedlogom mogućih poboljšanja
 18. Prezentacija idejnog projekta "Rekonstrukcija i  dogradnja čvora Orehovica"
 19. Izrada Elaborata "Katastra neodgovarajuće prometne signalizacije na cestovnim pravcima ulaska u županiju i sjedište županije s prijedlogom poboljšanja"
 20. Animacija prometnih opterećenja: "Prometno rješenje povezivanja ceste D404 na sustav gradskih prometnica" 
 21. Izrada studije: "Mišljenje o izmjeni postojećeg stanja prometne signalizacije na obilaznici rijeke na temelju izrađenog projekta usklađivanja brzine s aspekta tehničkih elemenata prometnice na dionici Orehovica-Škurinje"
 22. Studija opravdanosti uvođenja prometnog redarstva u jedinicama lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji
 23. Izrada stručnog elaborata: "Ocjena uspješnosti integracije nove ceste  D404 u prometnu sliku grada"
 24. Analiza i izvješće vezano uz kružna raskrižja u Primorsko-goranskoj županiji s osvrtom na utjecaj istih na protočnost i sigurnost prometa  u odnosu na klasični način regulacije prometa

Preventivno-edukativne akcije

 1. "Prvi koraci u prometu"
 2. Osnivanje i razvoj školskih prometnih jedinica u osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije 
 3. "Motociklom u život"
 4. "Mopedom do cilja"

Informativni-promidžbeni rad

 1. Izrada igrano-edukativnog filma "SIGURKO"
 2. Izrada i emitiranje TV video–spotova s porukom o potrebi povećanog opreza u prometu
 3. Sudjelovanje Županijskog savjeta na Međunarodnom sajmu automobila, motocikla i opreme
 4. Sudjelovanje Županijskog savjeta na Međunarodnom sjevernojadranskom jesenskom sajmu
 5. Organizirali igre znanja poput "Odgovori točno na 10 pitanja i osvoji bicikl"
 6. Predstavnici Županijskog savjeta sudjelovali su na brojnim stručnim skupovima na kojima je razmatrana problematika sigurnosti cestovnog prometa kao domaćini ili gosti
 7. Žmigavac-časopis o prometnoj kulturi i sigurnosti prometa- ovdje se mogu pročitati izdani časopisi
ispiši stranicu ispiši stranicu