Građenje i održavanje cesta

Zakon o cestama (NN. 84/11) propisao je nadležnost županija odnosno Županijskih uprava za ceste za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih prometnica.

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98 i 162/98) propisuje održavanje cesta kako slijedi:

Redovno održavanje - čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. U to spada i zimska služba koja predstavlja najjaču financijsku stavku ovog održavanja (oko 9 milijuna kuna godišnje).

Izvanredno održavanje cesta - povremeni radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Obavlja se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.

Obrazac u word formatu za prijavu projekata za pomoć u u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta može se preuzeti ovdje.
ispiši stranicu ispiši stranicu